Close

 

Arbetsmiljö- och hållbarhetskonsulter

PlanetPeople har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 2008 och hjälpt en mängd företag från olika branscher att skapa hållbara, säkra och hälsosamma arbetsplatser. 

 

Kul att du hittade hit!

Våra tjänster

Våra lösningar

Har ni fått besök av Arbetsmiljöverket?

Sedan vår start 2008 har vi hjälpt en mängd företag från de flesta branscher med att hantera inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöhandboken

Genom arbetsmiljöhandboken får du en komplett lösning med all dokumentation och de flesta rutiner som behövs.

Du väljer själv om du gör anpassning och införande, anlitar oss som projektledare eller låter oss göra allt.

Vi kan även hjälpa till med kartläggningar, riskbedömningar och utbildningar.

OSA-Kartan

Vi hjälper dig att kartlägga din organisatoriska och sociala arbetsmiljö, riskbedöma resultatet, vid behov utbilda er chefer, vara stöd i återkopplingen till personalen och back-upp resurs för era chefer.

Internrevision

Vi hjälper er med at revidera ert systematiska arbetsmiljöarbete och hur pass väl ni uppnår de krav som arbetsmiljöverket ställer på er verksamhet. 

Senaste!